TEGEINGL

Diolch i bawb am ŵyl ardderchog; i'r artistiaid, gwyrfoddolwyr, stondinwyr, SES Audio ar gyfer sain gwych, Geoff ar gyfer goleuon, ac mwy na ddim byd, i'r gynulleidfa am ddod dros y penwythnos. Ymlaen i'r tro nesaf!

Thanks for a great festival; to the artists, volunteers, stallholders, SES Audio for great sound, Geoff for the lighting, and most of all to the audience for coming here and enjoying it all. See you all next time!


Mae 'na ddigwyddiadau eraill yn mynd ymlaen; cliciwch ar Digwyddiadau / Events i weld y manylion.

There are other events arranged apart from the festival; click on Digwyddiadau / Events above for more details.


romano

 

 


2012logo

calan2

mindstep

 vin2

twmpath

sianj

mendocino

jez

cclogo


                    CC-BY-SA